سبد خرید شما خالی است!
نمایش سبد خرید پرداخت
مجموع سبد خرید: 0$

مشاهیر همشهری_لطفعلی صورتگر و فریدون توللی

مشاهیر همشهری_لطفعلی صورتگر و فریدون توللی

ادبیات, فرهنگ

فریدون توللی درسال ۱۲۹۸ شمسی در شیراز به دنیا آمد . در دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی به تحصیل پرداخت. بعد از فارغ التحصیلی و چند سال کار در این زمینه، چندی رئیس ادارۀ باستان‌شناسی استان فارس…

مشاهیر همشهری_ اهلی شیرازی و فرصت الدوله شیرازی

فرهنگ

  بزرگانی که در کنار حافظ شیرازی، فراموش شده‌اند آرامگاه حافظ مأمن بزرگان و شاعران ایرانی است که کمتر شناخته شده‌اند و سنگ قبر برخی از این افراد فرسوده و تخریب شده است که ما به معرفی مختصری…

X