گروه هنداژمون مفتخر است مجموعه ای از خدمات دهگانه را به صورت یکپارچه و منسجم با استفاده از بهترین گروههای کاری برای مشترکین خود فراهم آورده است. هنداژمون برای ارائه بالاترین سطح خدمات از مشترکین نیز کمک می گیرد تا به عنوان بخش مهمی از فرایند ارائه خدمت به طور مسئولانه نقش ایفا نمایند تا چرخه زیبای خدمت رسانی کامل گردد و باور دارد که این چرخه جز به انجام این نقش توسط مشترک کامل نخواهد شد.

روند دریافت خدمات از هنداژمون

پس از اینکه به اشتراک هنداژمون در آمدید، می توانید با تماس با نمره تیلیفون ۰۷۱۳۲۲۷۴۵۱۷ یا تکمیل فرم درخواست خدمات از هنداژمون که در سایت تدارک شده و انتخاب خدمات مربوطه با مشاورین ما مرتبط شوید. پس از ارائه کد اشتراک یا تکمیل فرم خدمات و ارسال آن، درخواست شما در کمترین زمان در ردیف کارهای گروه هنداژمون قرارگرفته و متناسب با خدمت درخواستی، بهترین فرد_گروه کاری هماهنگی لازم انجام خواهد گرفت. فرد-گروه مورد نظر بر اساس خدمت مورد درخواست به محل انجام کار اعزام خواهد شد و پس از ارائه قیمت کار و موافقت مشترک کار انجام می شود.

پرداخت هزینه‌ی خدمات

بسته به نوع خدمات هزینه کار در ابتدا یا انتهای کار به هنداژمون پرداخت می گردد. به طور کلی هزینه خدمات آموزشی و تورهای سلامت در ابتدای کار پرداخت می شود و سایر خدمات پس از انجام کار  می بایست پرداخت گردد. در مواردی که نیاز به خرید مواد مصرفی باشد با هماهنگی با هنداژمون نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صورت پیش پرداخت اقدام خواهد شد. پس از پرداخت هزینه خدمات، هنداژمون نسبت به پرداخت دستمزد گروه خدماتی اقدام خواهد نمود.

نکته مهم نحوه تقسیم هزینه کارکرد، علاوه بر حق الزحمه گروه خدماتی،‌ به دلیل نقش مهم مشترک(درخواست کننده خدمات)، برای معرفی هنداژمون و نیز بهبود مستمر خدمات،‌ بخشی از پورسانت گروه هنداژمون به صورت اعتبار به حساب مشترک معرفی کننده و نیز دریافت کننده خدمات بازگرداننده خواهد شد که این میزان اعتبار به شکل هدیه (صنایع دستی ایرانی منتخب توسط گروه هنداژمون) به مشترک اهدا خواهد شد.

ارائه بازخورد و پیشنهاد

برای بهبود کیفیت کار، مشترک لازم است ایده یا بازخورد نحوه کار فرد-گروه کاری را نیز به گروه هنداژمون ارائه نماید. گروه سیستم هنداژمون نیز به صورت تصادفی ممکن است با برقراری تماس نسبت به کیفیت خدمات، دریافت پیشنهاد،‌ ابتکار و ایده‌های مشترک اقدام نماید.