فریدون توللی درسال ۱۲۹۸ شمسی در شیراز به دنیا آمد . در دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی به تحصیل پرداخت. بعد از فارغ التحصیلی و چند سال کار در این زمینه، چندی رئیس ادارۀ باستان‌شناسی استان فارس بود. ایام حیات فریدون توللی شاعر  بزرگ معاصر با فراز و نشیب های زیادی همراه بود .روح و روانی بی آرام و پر دغدغه داشت . مدتی در انزوا به سر برد و گوشه گیری اختیار کرد لکن  بر اثر آشنایی با نیما یوشیج باغ خزان زده طبعش به بهار گرائید و بار دیگر به سخنوری  پرداخت و در شعر به‌شیوه جدید گرایش یافت و به این شکل در سرودن شعر عاشقانه به شیوه نو پیشرو شد. شعرش سرشار از تصاویر، واژه‌ها و ترکیب‌های فریبنده با بیانی شاعرانه است.

 

 

 

 

وی در خرداد ۱۳۶۴ در گذشت و مقبره‌اش در آرامگاه حافظیه است. (مریم) یکی از شاهکارهای توللی است که به زبانهای دیگر هم ترجمه شده است:

اندر سکوت خرم و گویای بوستان

مه موج می زند چو پرندی به جویبار

می خواند آن دقیقه که مریم به شستشو است

مرغی زشاخسار

 

 

 

#مشاهیرهمشهری_درکنارحافظ

 


لطفعلی صورتگر، فرزند میرزاآقاخان ، در سال ۱۲۹۷ خورشیدی در شیراز زاده شد. جد وی آقا لطفعلی از نقاشان هنرمند و چیره‌دست قرن سیزدهم هجری بود که کارهای او در موزه‌های پاریس و لنینگراد موجود است. دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دریافت کرد. وی پایان‌نامه دکتری خود را درباره «نفوذ ادبیات ایران در ادبیات انگلیس در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی» نوشت.  موسس مجله \” سپیده‌دم\” در شیراز که چندی ریاست دانشگاه شیراز و استاد دانشگاه کلمبیا بوده است .

 

 لطفعلی صورتگر در ۳ مهر ۱۳۴۸ در شیراز درگذشت.

نمونه شعر :

من در کنار باغ کنم ساعتی درنگ تا دل‌نواز من خبر از گلشن آورد

آید دوان دوان و نهد برکنار من آن نرگس و بنفشه که در دامن آورد

 

#مشاهیرهمشهری_درکنارحافظ