هنداژمون موفق به برگزاری کارگاه‌های متفاوت تخصصی برای مخاطبان ارزشمند خود در استرالیا و ایران شده است. کارگاه‌های تخصصی، هنری، فرهنگی، آموزشی و سلامت نظیر:

  • لینکدین
  • نتورکینگ
  • رزومه نویسی
  • مصاحبه تلفنی و حضوری
  • نقاشی روی قهوه
  • عکاسی هوشمند
  • طراحی پورتره
  • اکوتوریزم
  • ساتویکا