ایمان فلاح-مدیر بخش کسب و کار هنداژمون
کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، بیش از ۱۵ سال سابقه کار بازاریابی و مشاوره در شرکتهای تجاری ایران و استرالیا. مولف کتاب فانوس کویری-نشر سروش

 

 

 

 

ترانه هوشیار-مدیر بخش فرهنگ هنر طبیعت هنداژمون
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی_۱۳۹۳ دانشگاه شیراز، مدرس زبان آلمانی و نویسنده کتاب ماه سو-نشر گردون و مولف کتاب فانوس کویری-نشر سروش